A R T R O S I S

A l b u m y  w y d a n e  w  P o l s c e

P ł y t y  d ł u g o g r a j ą c e :

Ukryty wymiar - teksty Ukryty wymiar

(c) 1997 Morbid Noizz Productions

Lisa
Czarno-białe sny
Taniec
Nazgul
Siódma pieczęć
Rzeka istnień
Żywiołom spętanym
Epitafium
Góra przeznaczenia
Szmaragdowa noc

W imię nocy - teksty W imię nocy

(c) 1998 Morbid Noizz Productions

Ukryty wymiar
(
Na wieki wieków
Hipnoza
W górę
Nie ma nic
Crazy
(
Prosba
Do zła

* video "Szmaragdowa noc"
* prezentacja multimedialna
* wywiad

Pośród kwiatów i cieni - teksty Pośród kwiatów i cieni

(c) 1999 Metal Mind Productions

Nieprawdziwa historia cz.I
Nieprawdziwa historia cz.II
Biała karta
...
A ja ...
Morfeusz
Pośród kwiatów i cieni
Kolejny rozdział
...

Dwie drogi
My
Omamiony

* video "Pośród kwiatów i cieni"
* prezentacja html

Fetish - teksty Fetish

(c) 2001 Metal Mind Productions

Fetish
Druga twarz
Zniewolona myśl
Prawda
Samuel
Zatruta
Zanim wstanie świt
1101010111
Ostatni raz
Bonusy:
Mur
Suita
010101110101

* video "Prawda"
* prezentacja multimedialna, wywiad (audio), zdjęcia

Melange- teksty Melange

(c) 2002 Metal Mind Productions

Kolej rzeczy?
Bez złudzeń
Mało słów
Melange
Codzienność
Gdzieś pomiędzy
Twoja otchłań
Angemel
Wiem
Spełnione dni
Bonusy:
Impre Sjon

*-
* -

S i n g l e :

W górę W górę

(c) 1998 Morbid Noizz Productions

Ukryty wymiar (wersja radiowa)
W górę (wersja radiowa)

E p k i :

Hidden dimension Hidden dimension

(c) 1998 Morbid Noizz Productions

Black And White Dreams
Dance
Nazgul
Seventh Seal
Unconfined Insurmontable Forces
Emerald Night

P ł y t y  k o n c e r t o w e :

Koncert w Trójce

(c) 2001 Metal Mind Productions

Prośba
Taniec
Ukryty wymiar
Nie ma nic
Szmaragdowa noc
W górę
Pośród kwiatów i cieni

A ja
Nieprawdziwa historia I
Nieprawdziwa historia II
My
Djembe
 
Na wieki wieków

* video "Morfeusz"

I n n e  w y d a w n i c t w a :

Live in Kraków

Kaseta VHS

(c) 2000 Metal Mind Productions

Na wieki wieków
Do zła
Ukryty wymiar
Taniec
Morfeusz
Crazy
Prośba
Pośród kwiatów i cieni

A ja
Szmaragdowa noc

* video "Pośród kwiatów i cieni"
* video "Morfeusz"

       

       

R e e d y c j e :

Ukryty wymiar - teksty Ukryty wymiar

(c) 2001 Metal Mind Productions

Lisa
Czarno-białe sny
Taniec

Nazgul
Siódma pieczęć
Rzeka istnień
Żywiołom spętanym
Epitafium
Góra przeznaczenia
Szmaragdowa noc

Czarno-białe sny (żywa perkusja)
Taniec (żywa perkusja)
Szmaragdowa noc (wersja specjalna)

W imię nocy - teksty W imię nocy

(c) 2001 Metal Mind Productions

Ukryty wymiar
(
Na wieki wieków
Hipnoza
W górę
Nie ma nic
Crazy
(
Prośba

Ukryty wymiar (żywa perkusja)
Crazy (żywa perkusja)
Towards the top

 

A l b u m y  w y d a n e  p o z a  g r a n i c a m i  P o l s k i

Hidden dimension Hidden dimension

(c) 1999 Hall Of Sermon Productions

Lisa
Black And White Dreams
Dance
Nazguls
Seventh Seal
Rzeka Istnien (The River Of Existences)
Unconfined Insurmontable Forces
Epitafium
Gora Przeznaczenia (The Mountain Of Desstiny)
Emerald Night

In the flowers' shade - teksty In the flowers' shade

(c) 2000 Metal Mind Productions

Unreal story part I
Unreal story part II
White page
...
And I will
Morpheus
Among flowers and shadows
The following chapter
...

Two ways
We
Delusion

* video "Pośród kwiatów i cieni"
* prezentacja html

In nomine noctis In Nomine Noctis

(c) 2001 Metal Mind Productions

Hidden dimension
(
World without end
Hypnosis
Towards the top
Nothingness
Crazy
(
The request

To evil


Prośba 
Ukryty wymiar (żywa perkusja)

 


 

P r o j e k t y  w  k t ó r y c h  u c z e s t n i c z y l i   m u z y c y  A r t r o s i s

M a c i e j  N i e d z i e l s k i

    B e h e m o t h , P r o f a n u m ,  I n  t h e  d e p t h  o f   t h e  n i g h t  -  Black metal

    U m b r a  -  Dark ambient

    S h a d o w  o f  t h e  w h o r e  -   Dark wave industrial gothic

    D e s o l a t i o n  z o n e  -  Industrial

    U n d i s h  -  Gothic metal 

R a f a ł  G r u n t

    T . R . H .  -  Gothic

    R o b i - Industrial

 

Powrót